ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์ของเรา") ดำเนินการโดยบริษัท มาร์โลว์ ฟู้ดส์ จำกัด (Marlow Foods Limited) บริษัทที่ก่อตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศอังกฤษและเวลส์ หมายเลขจดทะเบียนบริษัทเลขที่ 01752242 และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Station Road, Stokesley, TS9 7AB, United Kingdom ("มาร์โลว์ ฟู้ดส์ หรือ Marlow Foods") เราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ ควอร์น (QUORN®)

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ (ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว) มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้งาน ผู้เข้าชม และทุกคนที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานโดยละเอียดถี่ถ้วน เนื่องด้วยข้อกำหนดนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายที่มีผลบังคับเกี่ยวกับการเข้าใช้และใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2013

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ให้ถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนดการใช้งานนี้ และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดการใช้งาน กรุณางดใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ คำว่า "คุณ" หมายถึงคุณซึ่งเป็นลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา และคำว่า "เรา", "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึงมาร์โลว์ ฟู้ดส์ (Marlow Foods)

การเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราถือเป็นการอนุญาตในลักษณะชั่วคราว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือแก้ไขใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจถูกระงับชั่วคราว หรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่มีส่วนรับผิดใดๆ ต่อคุณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทำให้เว็บไซต์ของเราไม่สามารถให้บริการ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณถูกระงับ ไม่ว่าจะในเวลา หรือช่วงเวลาใดก็ตาม โดยไม่จำกัดอยู่ที่ข้อความที่กล่าวมาก่อนหน้า เราขอสงวนสิทธิในการระงับ ยุติ หรือจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของเรา

การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คุณอาจใช้เว็บไซต์ของเราตามวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปในทางการค้าและถูกกฎหมายเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้: ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับภายในท้องถิ่น ประเทศ หรือระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือฉ้อฉล หรือส่งผลที่ผิดกฎหมาย หรือฉ้อฉล เพื่อส่ง หรือจัดหาเพื่อการส่งการโฆษณาที่เป็นการรบกวน หรือไม่ได้รับการอนุญาต หรือวัสดุส่งเสริมการขาย หรือสแปมในทุกรูปแบบ เพื่อจงใจส่งข้อมูลใดๆ ส่งหรืออัพโหลดวัสดุใดๆ ที่มีไวรัส หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันที่ออกแบบมาเพื่อให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ เพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 1990 หรือกฎหมายที่มีเนื้อหาใกล้เคียงในประเทศอื่นๆ คุณไม่มีสิทธิในการส่ง หรือทำการเชื่อมโยงไปยัง ออกจาก หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา สำหรับเนื้อหาหรือวัสดุใดๆ ดังต่อไปนี้: ผิดกฎหมาย ข่มขู่ หมิ่นประมาท อนาจาร หยาบคาย ผิดศีลธรรม ก้าวร้าว ลามก ไร้รสนิยม เหยียดหยาม มีแนวโน้มที่จะยุยงให้เกิดความเกลียดชังระหว่างชนชาติ เลือกปฏิบัติ ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม น่าอาย ยั่วโทสะ สบประมาท เสี่ยงต่อความเชื่อมั่น ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรืออาจก่อให้เกิดความรำคาญ หรือความไม่สะดวก โดยที่คุณไม่ได้รับการอนุญาตให้กระทำการดังกล่าว และ/หรือ การอนุมัติ ที่จะก่อให้เกิด หรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือขัดต่อกฎหมายของ หรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ในประเทศใดๆ ในโลก ที่ทางกฎหมายจัดว่าเป็นอันตราย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัสคอมพิวเตอร์ โลจิกบอมบ์ ม้าโทรจัน เวิร์ม ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลก่อกวน หรือซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายอื่นๆ)

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร ข้อกำหนดการใช้งานของเราจะแสดงวันที่ที่มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายอยู่เสมอ และเราจะแก้ไขวันที่ดังกล่าวในทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานของเราในทุกครั้งที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดของเรา อนึ่ง ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อกำหนดการใช้งานฉบับใหม่บนเว็บไซต์ ถือเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานฉบับใหม่ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนต่างๆ ที่เราเก็บรวบรวม และวิธีการใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระเบียบวิธีที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราคือเจ้าของ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ รหัส ข้อความ เสียง กราฟิก รูปถ่าย รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหา และวัสดุใดๆ ทั้งหลายที่จัดหาโดย หรือในนามของเราในเว็บไซต์ของเรา สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรายังหมายรวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อตราสินค้า และการออกแบบ เลย์เอาท์ รูปลักษณ์ และการปรากฏของเว็บไซต์ของเรา

คำว่า ควอร์น หรือ QUORN® และเครื่องมือทางกราฟิกที่เกี่ยวกับ ควอร์น (QUORN®) ถือเป็นเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของมาร์โลว์ ฟู้ดส์ จำกัด (Marlow Foods Limited) และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร และกฎหมายระหว่างประเทศ และขอสงวนสิทธิ์ในทุกประการ

เว็บไซต์ของเราได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหราชอาณาจักร และสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เราขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา

จำกัดสิทธิ์ในการพิมพ์ จัดเก็บ และ/หรือ ดาวน์โหลดเว็บเพจจากเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น คุณต้องไม่ทำสำเนา เผยแพร่ซ้ำ จำหน่าย ให้สิทธิ์ ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย ส่ง จัดแสดง หรือสร้างงานที่พัฒนาจาก หรือใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บโซต์ของเราเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ คุณจะต้องไม่ดำเนินการลบ อำพราง หรือเปลี่ยนแปลงการบอกกล่าวถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หรือการบอกกล่าวเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ของวัสดุใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา และคุณจะต้องไม่ดำเนินการแปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนรอย หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ส่วนประกอบใดของเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม (เว้นเสียแต่จะถูกจำกัดตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้)

เราขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างชัดแจ้ง

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

เนื้อหาในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา มีไว้สำหรับให้ข้อมูล และการใช้งานโดยทั่วไปแก่คุณเท่านั้น ข้อคิดเห็น และวัสดุอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นส่วนเสริมคำแนะนำเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเกินกว่าที่ควรจะเป็นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราตรงกับความต้องการของคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสูตรอาหาร หรือไอเดียสูตรอาหารใดๆ นั้น เหมาะกับความต้องการทางโภชนาการของคุณ (หรือบุคคลอื่นใด) หรือการแพ้ หรือการแพ้อาหารของคุณ (หรือบุคคลอื่นใด)

การลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

เนื่องจากเว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น และข้อมูลที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม โดยลิงก์ดังกล่าวได้รับการจัดหาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความสะดวกกับคุณเท่านั้น ในการที่คุณใช้ลิงก์ดังกล่าว ถือว่าคุณได้ออกไปจากเว็บไซต์ของเรา เราไม่ได้ตรวจทานเนื้อหาทั้งหลายที่ปรากฏในเว็บไซต์ และข้อมูลของบุคคลที่สาม และเราไม่ได้ควบคุม และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ และข้อมูลดังกล่าว หรือเนื้อหา หรือความพร้อมในการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ได้เห็นชอบ หรือให้การรับรองบุคคลที่สามหรือวัสดุใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากการใช้งานดังกล่าว ในการที่คุณตัดสินใจเข้าใช้เว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ให้ถือว่าคุณยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณโดยสมบูรณ์ และรับทราบว่าเราไม่มีส่วนรับผิดต่อบุคคลที่สาม หรือการสูญหาย หรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานดังกล่าว

การลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา

คุณอาจลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยัง (แต่ไม่ใช่การทำซ้ำ) หน้าหลักของเรา โดยก่อนอื่นคุณจะต้องได้รับเอกสารแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา และลิงก์สำหรับเชื่อมต่อนั้นจะต้องถูกสร้าง ในวิธีที่เป็นธรรม ซื่อตรง และถูกกฎหมาย และไม่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือได้รับประโยชน์จากการนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงลิงก์ในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้เข้าร่วม อนุมัติ หรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับเราที่ไม่ได้มีอยู่จริง

คุณต้องไม่แสดงลิงก์จากเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

เว็บไซต์ของเราจะต้องไม่เป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์อื่น ในขณะเดียวกันคุณต้องไม่สร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นใดของเว็บไซต์ของเรานอกจากหน้าหลัก เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนการอนุญาตการลิงก์ที่เราเคยให้การยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อยกเว้นในการรับประกันและการรับผิด

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาต เราปฏิเสธการรับประกัน การรับรอง ความเข้าใจใดๆ ก็ตามไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุณได้รับทราบและยอมรับว่าการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเว็บไซต์ของเราได้รับการจัดหาอยู่บนพื้นฐานของสภาพที่เป็นอยู่ ("As Is")

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาต คุณได้รับทราบและยอมรับว่า วิธีการแก้ไขวิธีเดียวของคุณในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ กับเรา หรือผู้ออกใบอนุญาตให้กับเรา คือการหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งในทางตรง ทางอ้อม เป็นกรณีพิเศษ ลงโทษ จ่ายค่าชดเชย หรือการสูญเสียบางส่วน หรือความเสียหายใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายในการสูญเสียกำไร สัญญา ข้อมูล ความนิยม การทำงานหยุดชะงัก และข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้ การรบกวน หรือความพร้อมในการให้บริการของเว็บไซต์ของเรา และไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามที่ก่อให้เกิดขึ้น แม้ว่าเราจะชี้แจงถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม เราไม่มีส่วนในความรับผิดจากข้อผิดพลาด หรือการยกเว้นข้อมูล วัสดุ หรือฟังก์ชั่นต่างๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่ความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถละเว้นได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาต เราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากจากความประมาทเลินเล่อ

โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ที่จะจำกัดการรับผิดต่อคุณ ในกรณีที่มีการแถลงข้อความที่เป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของตัวบุคคลอันเป็นเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถละเว้นได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ไวรัส การแฮค (เจาะข้อมูล) และความผิดอื่นๆ

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราไปในทางที่ผิด โดยจงใจที่จะแพร่ (หรือพยายามที่จะแพร่) ไวรัส โทรจัน เวิร์ม โลจิก บอมบ์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เป็นการประสงค์ร้าย และสร้างความเสียหายทางเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามที่จะหาช่องทางการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดเก็บเว็บไซต์ของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆ หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราด้วยวิธีการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดทำงาน

โดยการกระทำดังกล่าว

ถือเป็นการทำความผิดทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 1990 ในสหราชอาณาจักร และกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ เราจะรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้น โดยการเปิดเผยตัวตนของคุณแก่เจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎดังกล่าว สิทธิของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเราถือเป็นอันยุติลงในทันที เราจะใช้ขั้นตอนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ดี เราจะไม่มีส่วนรับผิดต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดทำงาน ไวรัส หรือวัสดุที่สร้างความเสียหายทางเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจแพร่ หรือโจมตีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือกรรมสิทธิ์ในวัสดุอื่นใด เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือการดาวน์โหลดวัสดุใดๆ ที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการลิงก์เชื่อมโยงไปถึง

การแยกส่วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จำกัดสิทธิ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ศาลวินิจฉัยเห็นแล้วว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัตินั้นจะถูกตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้สะท้อนถึงเจตนาของมาร์โลว์ ฟู้ดส์ ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ดังเดิม

การสละสิทธิ์

ความล่าช้า หรือข้อขัดข้องในการใช้ หรือบังคับใช้สิทธิของเรา หรือการเยียวยาใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ หรือการเยียวยาใดๆ ทั้งสิ้น การสละสิทธิ์ตามบทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยมาร์โลว์ ฟู้ดส์เท่านั้น

สัญญาทั้งฉบับ

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ (ซึ่งรวมถึง นโยบายความปลอดภัย ที่รวมเข้าไว้ในข้อกำหนดการใช้งานจากการอ้างอิง) ถือเป็นสัญญาทั้งฉบับระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและข้อผูกพันทางกฎหมายในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือการร้องเรียนเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งาน หรือสาระสำคัญ หรือส่วนประกอบ (ซึ่งรวมถึงข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียนที่ไม่ได้มีการทำสัญญาไว้) จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ศาลของประเทศอังกฤษคือผู้มีอำนาจโดยเด็ดขาดในการวินิจฉัยและตัดสินข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยคุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศที่มีการเข้าใช้งานเว็บไซต์

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาติดต่อเราได้ที่ customer.services@quornfoods.com