Skip to main content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราเป็นใคร

เว็บไซต์นี้ (เว็บไซต์ของเรา) ได้รับการดูแลจัดการโดย Quorn Foods ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า QUORN® และมีชื่อทางการค้าคือ Marlow Foods Limited เราได้รับการจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ โดยมีหมายเลขบริษัทคือ 01752242 และสำนักงานที่ขึ้นทะเบียนแล้วของเราตั้งอยู่ที่ Station Road, Stokesley, TS9 7AB, UK ซึ่งเป็นที่อยู่ทางการค้าหลักของเราด้วย

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข้อตกลงเหล่านี้) ควบคุมการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ของเรา และเราถือว่า เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติข้อตกลงเหล่านี้ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้เป็นบางครั้งบางคราว และเมื่อท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา นั่นหมายถึงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

การเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเรา (หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์) จะมีพร้อมให้เข้าใช้ หรือไม่เกิดการติดขัดใด ๆ เสมอไป เราอาจจะระงับให้เข้าใช้ชั่วคราว, มีการให้เลิกใช้ หรือ จำกัดความพร้อมใช้ของเว็บไซต์ของเรา หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ เพื่อเหตุผลเชิงธุรกิจและเชิงการปฏิบัติงาน

เราอาจจะปรับ (ให้เป็นปัจจุบัน) และเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเราเป็นบางครั้งบางคราว เราอาจจะเลิกให้ท่านเข้าหรือใช้เว็บไซต์เราด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ได้

ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับแต่งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เหมาะสม พร้อมทั้งทำการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตัวท่านเอง และใช้ความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราและเนื้อหาในเว็บไซต์มีไว้สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปแก่ท่านและสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปเท่านั้น เนื้อหาในเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ฟิตเนส (สมรรถภาพทางร่างกาย), โภชนาการ, และสุขภาพโดยทั่วไป หากแต่ว่า ไม่ได้มีเจตจำนงให้ใช้เป็นสิ่งทดแทนคำปรึกษาทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนี้ และไม่มีเจตจำนงให้ใช้สำหรับ

วัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยและการรักษา ท่านพึงปรึกษาแพทย์ของท่านเพื่อขอรับคำปรึกษาหรือบริการทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการหาคำแนะนำก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมใหม่ในการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักและการออกกำลังกาย การขอรับคำปรึกษาล่วงหน้าจากแพทย์ของท่านมีความสำคัญเป็นพิเศษในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี, ตั้งครรภ์, อยู่ระหว่างการให้นมบุตร, หรือมีปัญหาสุขภาพ อย่าได้เพิกเฉยต่อคำแนะนำทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนี้ หรือผัดผ่อนที่จะเสาะหาคำแนะนำทางการแพทย์อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้อ่านข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา

เราพยายามที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารที่จัดหามาให้ท่านในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้อง แต่ว่าโปรดระลึกว่า เราไม่สามารถยอมรับพันธะผูกพันทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบใด ๆ อันจะเกิดจากการที่ท่าน (หรือผู้อื่นใดที่ท่านแบ่งปันเนื้อหาใดของเราไปให้) ให้การยึดมั่นเชื่อถือต่อข้อมูลข่าวสารที่เราจัดหาให้ การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังนั้น เราไม่ขอให้คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันใด ๆ ว่าข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์จะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอไป เช่นกัน

เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์, บริการ, หรือข้อมูลข่าวสารใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราตรงตามต้องการของท่าน นอกจากนั้น ก็ยังเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำราการปรุงอาหารหรือแนวคิดในการปรุงอาหารใด ๆ ในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมกับความต้องการและความชอบในทางโภชนาการและด้านการแพทย์ของท่าน หรือเหมาะสมกับการแพ้อาหารหรือการมีภูมิแพ้อาหารแฝงของท่าน (หรือสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นของบุคคลอื่นที่ท่านเกี่ยวข้อง)

กรรมสิทธิ์และสิทธิ์

เว็บไซต์ของเรา (รวมถึงการออกแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์) มีเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเราเป็นเจ้าของ เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ โดยที่สิทธิ์ทั้งหมดได้รับการสงวนให้แก่เราและผู้ออกใบอนุญาตของเรา ทรัพย์สินทางปัญญาของเรายังรวมถึงเครื่องหมายการค้า, ชื่อตราสินค้าและการออกแบบ, การจัดวาง, รูปร่างลักษณะ, และภาพลักษณ์ของเว็บไซต์เรา

QUORN และโลโก้ของ QUORN ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเรา และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของสหราชอาณาจักรและกฎหมายสากล อีกทั้งสิทธิ์ทั้งหมดในเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ถูกสงวนไว้โดยเรา

ตราบใดที่ท่านยังปฏิบัติได้ตามข้อตกลงเหล่านี้ ท่านสามารถที่จะพิมพ์, จัดเก็บ, และ/หรือ ดาวน์โหลดหน้าเว็บต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่านได้ เพียงแต่ว่า ท่านจะต้องไม่คัดลอก, เผยแพร่ซ้ำ, จำหน่าย, ขอใบอนุญาต, ดัดแปลง, แก้ไข, แจกจ่าย, ถ่ายทอด, แสดง, หรือ สร้างงานลอกเลียนแบบ อันได้มาจาก หรือมีการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราหรือเนื้อหาของเรา อย่างไรก็ดี ท่านสามารถที่จะใช้ตำราการปรุงอาหารหรือแนวคิดในการปรุงอาหารในเว็บไซต์เราได้อย่างเสรี เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่ซึ่งตำราหรือแนวคิดในการปรุงอาหารนั้นปรากฏอยู่

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy)

เว็บไซต์ของเราเผยแพร่เพื่อให้ท่านได้ใช้งานในรูปแบบที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น หากท่านต้องการจะใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โปรดติดต่อเราเพื่อขอคำอนุญาต

ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะดังต่อไปนี้:

 • ในแนวทางใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายของประเทศใด ๆ หรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามข้อตกลงเหล่านี้
 • ในแนวทางใด ๆ ที่เป็นการหลอกลวง หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการหลอกลวงใด ๆ
 • ถ่ายทอด (หรือจัดหาให้มีการส่ง) สื่อเพื่อการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายที่ไม่ได้เชิญให้ทำหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือสื่อในรูปแบบอื่นใดที่เป็นลักษณะของการเชิญชวนที่คล้าย ๆ กัน (เช่น การส่งสแปม หรือขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
 • ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลของตัวท่านเอง
 • กระทำกิจกรรมใด ๆ ที่จะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 1990 (UK Computer Misuse Act 1990) หรือกฎหมายในประเทศอื่น ๆ

การใช้งานเว็บไซต์เราของท่านจะต้องไม่:

 • เป็นการกระทำการ ให้ร้าย, ที่ผิดกฎหมาย, มีลักษณะลามกอนาจาร, ที่ทำให้เกิดความขุ่นเคือง, ซึ่งมีเจตนาร้าย, หมิ่นประมาท, กระตุ้นความโกรธ, ที่เป็นภัยคุกคาม, หรือที่เป็นการรุกรานต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใด หรือมีลักษณะที่ไม่น่าพึงพอใจใด ๆ
 • ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งแยกในเรื่องของเผ่าพันธุ์, เพศ, เชื้อชาติ, ความพิการ, ศาสนาหรือความเชื่อ, รสนิยมทางเพศ, การเป็นคนแปลงเพศ, หรือ อายุ
 • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่) ลิขสิทธิ์, สิทธิ์ในการออกแบบ, สิทธิ์ในฐานข้อมูล, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, สิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิ์ของบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ทำ, หรือ สิทธิ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ
 • มีความน่าจะเป็นที่ไปได้ที่จะรบกวน, ก่อความขุ่นเคือง, ก่อความตระหนกตกใจ, หรือก่อความกังวลใจแก่บุคคลอื่นใด
 • ประกอบด้วยคำสอน, คำแนะนำ, หรือเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อบุคคล หรือต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบต่าง ๆ
 • กระตุ้นส่งเสริมให้บุคคลใดกระทำหรือมีส่วนช่วยเหลือต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอาชญากรรมใด ๆ หรือไม่เอาโทษการกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมใด ๆ
 • เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเรา หรือสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาของเรา หรือเลียนแบบบุคคลใด หรือแสดงอัตลักษณ์ของตนเองหรือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นใดที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง
 • ประกอบด้วยการโฆษณาใด ๆ
 • เปิดเผยชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่อีเมล, หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 • ละเมิดหน้าที่ทางกฎหมายใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของบุคคลที่สาม อย่างเช่น หน้าที่ตามสัญญา (contractual duty) หรือหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ (duty of confidence)

ท่านจะต้องไม่:

 • พยายามที่จะเข้าไปมีโอกาสในการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต, แทรกแซงต่อ, ทำความเสียหายหรือทำการขัดขวางส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์เรา, อุปกรณ์ใด ๆ หรือเครือข่ายที่เว็บไซต์ของเราถูกจัดเก็บอยู่, ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่ใช้เพื่อดูแลและเผยแพร่เว็บไซต์เรา, หรือ อุปกรณ์ เครือข่าย ซอฟท์แวร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เป็นของ หรือใช้โดยบุคคลภายนอกที่ได้รับการเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเรา
 • โจมตีเว็บไซต์ของเราด้วยวิธีการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (denial-of-service attack หรือ DoS) หรือ วิธีร่วมโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (distributed denial-of service attack หรือ DDoS)
 • ใช้เว็บไซต์ของเราอย่างจงใจเพื่อถ่ายทอดข้อมูลใด ๆ, ส่งหรืออัพโหลดข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัส, โทรจัน (Trojan horses), หนอนคอมพิวเตอร์, โปรแกรมระเบิดเวลา (time-bombs), โปรแกรมบันทึกการกดปุ่มคีย์บอร์ด (keystroke loggers), สปายแวร์ (spyware), โปรแกรมโฆษณา (adware) หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นใด หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันนี้ที่ได้รับการออกแบบมาให้ก่อผลร้ายต่อการปฏิบัติงานของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • ปลอมแปลงส่วนหัว (headers) ของเว็บไซต์หรือใช้ตัวระบุในลักษณะอื่นใด เพื่อที่จะเลียนแบบเรา, อำพรางอัตลักษณ์ของท่าน, หรือเสแสร้งเป็นผู้อื่นผู้ใด

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับท่าน (รวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์ของท่าน) หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบสวนหรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เราของท่าน เพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดหรือแทรกแซงเว็บไซต์, สิทธิ์, หรือทรัพย์สินของเรา หรือเมื่อเราเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอจากรัฐบาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดอ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราอธิบายถึงว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราได้ทำการรวบรวม และเราทำการใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างไร ทั้งนี้ ท่านพึงรับทราบว่า การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตไม่อาจรับประกันได้ว่าจะมีความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

ลิงค์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเรา

ในที่ซึ่งเว็บไซต์ของเรามีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จัดหาโดยบุคคล ภายนอก ลิงค์เหล่านี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความสะดวกต่อท่านเท่านั้น หากว่าท่านใช้ลิงค์เหล่านี้ ท่านก็จะออกจากเว็บไซต์ของเรา เราไม่ได้ทำการควบคุมและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์และทรัพยากรเหล่านี้ตลอดจนเนื้อหาและการมีพร้อมใช้ของสิ่งเหล่านี้

เราไม่ได้ให้การรับรองหรือให้คำมั่นสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ หรือเนื้อหาสาระใด ๆ ที่พบในเว็บไซต์และแหล่งที่มาเหล่านี้ หรือผลใด ๆ ที่ท่านอาจจะได้รับจากการใช้งานสิ่งเหล่านี้

หากว่าท่านตัดสินใจที่จะทำการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เรา ท่านยอมรับว่าท่านจะต้องใช้การพิจารณาตัดสินด้วยตัวท่านเองเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น

การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถจะเชื่อมโยงมายัง (แต่ไม่ใช่การทำซ้ำ) หน้าเว็บหลักของเราได้ก็ต่อเมื่อท่านได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราแล้ว และลิงค์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงมานั้นจะต้องถูกทำขึ้นในลักษณะที่ยุติธรรมและถูกกฎหมาย อีกทั้งต้องไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราหรือฉวยโอกาสจากชื่อเสียงของเรา ท่านจะต้องไม่สร้างลิงค์ในลักษณะที่บ่งบอกว่ามีความสัมพันธ์กับเรา, ได้รับการอนุมัติจากเรา, หรือได้รับการรับรองจากเรา หากว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง
ท่านจะต้องไม่สร้างลิงค์มาจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ เราสงวนสิทธิ์ที่จะถอนคำอนุญาตให้ทำการเชื่อมโยงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ เว็บไซต์ของเราจะต้องไม่ถูกแสดงในลักษณะเป็นกรอบอยู่ในเว็บไซต์อื่นใด

และท่านจะต้องไม่สร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นใดในเว็บไซต์เรานอกเหนือจากหน้าเว็บหลัก เว็บไซต์ที่ท่านทำการเชื่อมโยงจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ของเรา

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User-generated content)

เว็บไซต์ของเรา และช่องทางที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ของเรา อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกอัพโหลดโดยผู้ใช้คนอื่น ๆ ซึ่งเนื้อหาของพวกเขานั้นไม่ได้รับการตรวจสอบหรือรับรองโดยทางเราและแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตอบโต้อย่างรวดเร็วต่อการกระทำที่ละเมิดฝ่าฝืน นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้, แต่เราก็ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านี้ มุมมองที่แสดงโดยผู้ใช้คนอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเราหรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของเราไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นภาพสะท้อนถึงมุมมองหรือค่านิยมของเรา

หากว่าท่านทำการอัพโหลดหรือส่งเนื้อหาใด ๆ มาให้เรา ท่านอนุญาตให้เราใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาด (non-exclusive licence) ในการใช้เนื้อหานั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในทุกประเทศ และท่านก็สละสิทธิ์ทางศีลธรรม (moral rights) ของท่านที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น แม้ว่าท่านจะยังคงมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ ในเนื้อหาของท่าน แต่เราก็จะมีสิทธิ์อย่างเสรีที่จะใช้, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน, ผลิตซ้ำ, เผยแพร่, เปิดเผย และ/หรือ แจกจ่าย ข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาของท่าน ด้วยรูปแบบและสื่อใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ สิทธิ์ของเราในการทำเช่นนั้นจะเป็นสิทธิ์ที่ได้มาโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย, ได้มาอย่างถาวร, และสามารถนำไปออกใบอนุญาตย่อย (sub-licence) ได้

ความรับผิดชอบของเราต่อท่าน

เว็บไซต์ของเราถูกจัดหามาให้ใช้ในลักษณะ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” (as is) และ “ตามที่มีพร้อมให้ใช้” (as available) เพื่อการใช้งานและการท่องเว็บ โดยที่ท่านต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวท่านเอง และเป็นการเผยแพร่โดยปราศจากการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยเป็นนัย ๆ (ซึ่งนี่รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ การรับประกันทั้งหมดและการมีคุณภาพที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์, มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์หนึ่ง ๆ, สิทธิครอบครอง, การไม่ละเมิดสิทธิบัตร, ความถูกต้อง, การปราศจากข้อตำหนิ, การมีพร้อมให้ใช้, การใช้งานอย่างไม่หยุดชะงัก, การรับรองว่าการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยท่านเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับท่าน, และ การรับประกันทั้งหมดโดยปริยายที่เกิดขึ้นจากช่องทางใด ๆ ในการทำการค้าหรือการใช้การค้า) สื่อวัสดุและข้อมูลในเว็บไซต์ของเราอาจจะมีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพิมพ์ได้ เราไม่ขอรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือข้อมูลและสื่อวัสดุที่ได้รับการจัดหาในเว็บไซต์ของเรา

เราไม่ขอรับประกันหรือรับผิดชอบว่า: (i) เว็บไซต์ของเราจะต้องมีพร้อมให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง หรือมีพร้อมให้ใช้; (ii) เว็บไซต์ของเราจะตรงตามความต้องการของท่าน; (iii) ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เราจะมีความเป็นปัจจุบัน, สมบูรณ์ครบถ้วน, เป็นความจริง, ถูกต้อง, หรือ ไม่มีลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิด; (iv) การทำงานของเว็บไซต์เราจะไม่ถูกรบกวนขัดขวาง หรือปราศจากไวรัสหรือความผิดพลาด; หรือ (v) ข้อผิดพลาดต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ คำแนะนำใด ๆ ในทางวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษรที่ให้โดยเราหรือตัวแทนที่ได้รับอำนาจจากเราไม่ถือเป็นและจะไม่ถือเป็นการสร้างการรับประกันใด ๆ

เขตอำนาจศาลบางเขตไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความคุ้มครองของการรับประกันแบบโดยปริยาย ซึ่งนี่หมายถึงว่า ข้อจำกัดความคุ้มครองข้างต้นบางอย่างหรือทั้งหมดอาจจะไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน โปรดตรวจสอบกับกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน กฎหมายบางอย่างอาจจะมีผลต่อความรับผิดชอบในทางกฎหมายของเราอันเป็นผลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใด ๆ แก่ท่าน
ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการรับผิดทางกฎหมายต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือสิทธิ์ตามกฎหมายที่ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ ซึ่งท่านอาจมีอยู่หากว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดา (natural person) ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เรา หรือเจ้าหน้าที่, ผู้บริหาร, ลูกจ้าง, ผู้ถือหุ้น, หรือตัวแทนของเรา จะ: (A) ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา, เนื้อหา, หรือสื่อวัสดุใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์เรา หรือเนื้อหาที่ท่านเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ความเสียหายที่เกิดจากหรือเป็นผลจากการที่ท่านเชื่อถือในข้อมูลใด ๆ ที่ได้จากเรา), หรือ ความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลจากข้อผิดพลาด, การละเลย, การหยุดชะงัก, การลบไฟล์หรืออีเมล, ความคลาดเคลื่อน, ข้อตำหนิ, ไวรัส, ความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือการสื่อสัญญาณ หรือ ความผิดพลาดใด ๆ ในการปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากสิ่งที่เหนือการควบคุม, ความล้มเหลวในการสื่อสาร, การลักขโมย, การทำลาย, หรือ การเข้าถึงบันทึก ข้อมูล หรือบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต; หรือ (B) ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อท่านสำหรับความเสียหายใด ๆ โดยอ้อม, โดยพิเศษ, โดยบังเอิญ, โดยเป็นผลกระทบ, โดยค่าเสียหายที่เกิดจากการลงโทษ หรือ โดยเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือ ความเสียหายสำหรับการสูญเสียไมตรีจิต (ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้), การสูญเสียผลกำไร, ถูกขโมย หรือความสูญเสียต่าง ๆ การสูญหายของข้อมูลหรือสารสนเทศ, หรือ การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราหรือลักษณะเฉพาะใด ๆ ของเว็บไซต์ของเราได้ วิธีแก้ไขอย่างเดียวของท่านก็คือการหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อจำกัดเรื่องการต้องรับผิดชอบทางกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ จะต้องถูกนำไปใช้อย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายในเขตอำนาจศาลนั้น ๆ อนุญาตให้ใช้ได้

เขตอำนาจศาลของท่านอาจจะไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดทางกฎหมายเหล่านี้ ดังนั้น ข้อจำกัดเหล่านี้บางข้อหรือทั้งหมดอาจจะไม่มีผลบังคับใช้ได้กับท่าน โปรดตรวจสอบกับกฎหมายในท้องถิ่นของท่าน

กฎหมายที่ใช้ควบคุม (Governing law)

กฎหมายของประเทศอังกฤษมีผลบังคับใช้กับข้อตกลงเหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์เราของท่าน และศาลอังกฤษจะมีอำนาจเหนือศาลอื่น ๆ ในการตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อร้องเรียนจากท่าน หากท่านเป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (European Union) ท่านมีสิทธิ์ที่จะส่งคำร้องเรียนไปยังศาลของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

เว็บไซต์ของเราได้มีการดำเนินงานในสหราชอาณาจักร และมีเจตจำนงให้ใช้เพื่อการท่องเว็บและใช้งานในประเทศตามที่บ่งชี้โดยรหัสประเทศของที่อยู่เว็บไซต์ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น ที่อยู่เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .de หมายถึง ประเทศเยอรมัน) เว็บไซต์ของเราไม่ได้มุ่งหมายหรือมีเจตจำนงที่จะให้มีการเผยแพร่หรือใช้โดยบุคคลใดหรือองค์กรใดในเขตอำนาจศาลใดหรือประเทศใดที่การเผยแพร่หรือการมีอยู่ของเว็บไซต์เราหรือการแพร่กระจายหรือการใช้เว็บไซต์เราจะเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบในท้องถิ่น หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากภายนอกประเทศตามที่บ่งชี้โดยรหัสประเทศของที่อยู่เว็บไซต์ที่ถูกใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นที่บังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสิทธิทางกฎหมายต่าง ๆ ที่ท่านอาจมีในฐานะของบุคคลธรรมดา หากมีส่วนใดของข้อตกลงเหล่านี้ที่ถือว่าผิดกฎหมาย, เป็นโมฆะ, หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ส่วนนั้นจะไม่ถูกใช้ และนั่นจะไม่มีผลกระทบต่อความใช้การได้และการสามารถบังคับใช้ได้ของส่วนอื่น ๆ ที่เหลือ

การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ customer.services@quornfoods.com

ปรับปรุงเมื่อวันที่: 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

Copyright © 2018 Marlow Foods Limited. สงวนลิขสิทธิ์ QUORN และโลโก้ของ QUORN เป็นเครื่องหมายการค้า [และเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน] ของ Marlow Foods Limited