Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Quorn Foods (ในที่นี้จะเรียกว่า "Quorn Foods", "เรา", "พวกเรา", "ของเรา") ให้ความเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเราให้คำมั่นสัญญาที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะให้ข้อมูลแก่ท่านในเรื่องที่ว่าเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรเมื่อท่านมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และบอกท่านถึงสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่าน ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกจัดทำขึ้นแบบแบ่งลำดับชั้น ดังนั้นท่านจึงสามารถคลิกดูเฉพาะด้านได้ตามหัวข้อข้างล่างนี้

 1. ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และ เราคือใคร
 2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกรวบรวมอย่างไร
 4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. ประเทศที่เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปถึง และเหตุผลในการส่ง
 7. ความปลอดภัยของข้อมูล
 8. การเก็บรักษาข้อมูล
 9. สิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน

1. ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และ เราเป็นใคร

วัตถุประสงค์ของประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับว่าเราได้เก็บรวบรวมและทำการประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านพึงต้องอ่านประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ พร้อมกับประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับอื่นใดที่เราจะอาจจะจัดทำขึ้นในโอกาสเฉพาะ ๆ เมื่อเราทำการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เพื่อที่ท่านจะได้ทราบอย่างครบถ้วนว่าเราได้ทำการใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรและเพราะเหตุใด ประกาศฉบับนี้เป็นสิ่งที่ใช้เสริมประกาศอื่น ๆ โดยไม่ได้มีความมุ่งหมายให้เป็นการลบล้างประกาศเหล่านั้น เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาจัดทำขึ้นสำหรับเด็ก และหากเรารู้ว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กเราก็จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอาไว้

ผู้ควบคุมข้อมูล

Marlow Foods Limited (ทำธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า Quorn Foods) ซึ่งทำการจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ โดยมีหมายเลขบริษัทคือ 01752242 และมีสำนักงานที่จดทะเบียนแล้วของเราตั้งอยู่ที่ Station Road, Stokesley, TS9 7AB คือผู้ควบคุมข้อมูล และเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้แต่งตั้งผู้จัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy manager) ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลคำถามที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้ หากว่าท่านมีคำถาม, ข้อคิดเห็น, หรือ คำร้องขอใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่างนี้ หรือด้วยการเติมข้อความในแบบฟอร์มเพื่อการติดต่อนี้ให้สมบูรณ์

รายละเอียดในการติดต่อ

ชื่อของผู้จัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: David Bigley

ที่อยู่อีเมล: customer.services@quornfoods.com.

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: Consumer Service, Quorn Foods, Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7BR.

ท่านมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมาธิการสารสนเทศ (Information Commissioner’s Office หรือ ICO) ซึ่งเป็นหน่วยงานของประเทศอังกฤษที่มีอำนาจความรับผิดชอบในการกำกับดูแลในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล (www.ico.org.uk). ได้ทุกเมื่อ แต่อย่างไรก็ดี จะเป็นพระคุณกับเราอย่างยิ่งหากว่าท่านจะให้เราได้มีโอกาสจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านเป็นกังวล ก่อนที่ท่านจะติดต่อไปยัง ICO ดังนั้น ขอให้โปรดติดต่อเราเป็นอันดับแรก

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศแจ้งฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยท่านสามารถขอดูประกาศฉบับต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ได้ด้วยการติดต่อกับทางเรา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราในอนาคตจะได้ถูกแจ้งไว้ในหน้าเว็บนี้

การเชื่อมโยงถึงบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์, ปลั๊กอิน, และ แอพพลิเคชันของบุคคลภายนอก การคลิกที่ลิงค์เหล่านั้นหรือปล่อยให้มีการเชื่อมต่อเหล่านั้นได้ อาจจะเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ และไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อแถลงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านได้อ่านประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชม

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือสารสนเทศส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่ง ๆ อันเป็นข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ ข้อมูลนี้ไม่ได้หมายรวมถึงข้อมูลใดซึ่งได้มีการลบอัตลักษณ์ของบุคคลไปแล้ว (เป็นข้อมูลนิรนาม)

เราอาจจะเก็บรวบรวม, ใช้, จัดเก็บ, และ ส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลอัตลักษณ์ ซึ่งรวมถึง ชื่อ และ คำนำหน้า
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ซึ่งรวมถึง ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, และ หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลเชิงเทคนิค ซึ่งรวมถึง หมายเลขไอพี (IP address), การตั้งค่าเขตเวลา, ตำแหน่งที่อยู่, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์, บันทึกการใช้เว็บไซต์, ระบบปฏิบัติการ และประเภทของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์, และ เทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 • ข้อมูลการใช้งาน ซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ซึ่งรวมถึง ความชอบในการได้รับการตลาดและการสื่อสารของ ท่าน

นอกจากนั้น เราก็อาจจะยังได้เก็บรวบรวม, ใช้, และแบ่งปัน ข้อมูลโดยรวม อย่างเช่น ข้อมูลเชิงสถิติหรือเชิงประชากรศาสตร์ ซึ่งรวมถึง พฤติการณ์และรูปแบบในการท่องเว็บเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลโดยรวมนี้อาจจะได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่ได้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในทางกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้เผยถึงอัตลักษณ์ของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อม

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวมอย่างไร?

เราใช้หลาย ๆ วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านและข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึง ช่องทางการเก็บผ่าน:

 • การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ท่านอาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่เราด้วยการเติมข้อมูลในแบบฟอร์ม หรือด้วยการติดต่อกับเราทางไปรษณีย์, โทรศัพท์, อีเมล, หรือ ช่องทางอื่น ๆ ในกรณีนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราในตอนที่ท่าน:
  • ร้องขอให้มีการส่งเรื่องการตลาดให้แก่ท่าน;
  • ให้รายละเอียดของท่านแก่เราในระหว่างการจัดงานหนึ่ง ๆ;
  • เข้าร่วมในการแข่งขัน, การส่งเสริมสินค้า, หรือ การสำรวจ;
  • ใช้ลักษณะเฉพาะใด ๆ ที่โต้ตอบสื่อสารได้บนเว็บไซต์ของเรา; หรือ
  • ติดต่อเรา หรือให้การติชมแก่เรา
 • เทคโนโลยีหรือปฏิสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน, พฤติการณ์การท่องเว็บและรูปแบบการท่องเว็บของท่าน, และ การใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยทั่วไปของท่านโดยอัตโนมัติ เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ด้วยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราทำเช่นนั้นได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้:

 • เมื่อเราจำเป็นต้องเข้าร่วมหรือทำสัญญากับท่าน
 • เมื่อมีความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลภายนอก) และเมื่อผลประโยชน์ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านไม่อยู่เหนือผลประโยชน์เหล่านั้น
 • เมื่อเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

ท่านสามารถหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎทั่วไปทางกฎหมายเหล่านี้ได้ที่นี่: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/#ib3.

โดยทั่วไปแล้ว เราไม่ได้ยึดเรื่องของการให้คำยินยอมเป็นกฎทั่วไปทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากจะใช้เกี่ยวกับการส่งข้อความสื่อสารทางการตลาดโดยตรงไปยังท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะถอนคำยินยอมให้เราทำการตลาดกับท่านได้ทุกเมื่อด้วยการติดต่อเรา

วัตถุประสงค์ที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราได้เขียนคำอธิบายไว้ดังข้างล่างนี้ถึงหนทางทั้งหมดที่เราวางแผนจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงกฎทั่วไปทางกฎหมายที่เรายึดถือในการทำเช่นนั้นได้ นอกจากนั้น เรายังได้ระบุผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเมื่อเหมาะสมที่จะกล่าวถึงในตรงนั้น โปรดสังเกตว่า เราอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยยึดหลักกฎหมายมากกว่า 1 ข้อ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องที่เราจะนำข้อมูลของท่านมาใช้

วัตถุประสงค์/กิจกรรม ประเภทข้อมูล กฎทั่วไปทางกฎหมายในการประมวลผล
เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเราที่มีกับท่าน: (a) แจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ เงื่อนไข หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เว็บไซต์ของเรา (b) ขอให้ท่านเขียนความคิดเห็น หรือทำแบบสำรวจ (c) ดูแลจัดการที่อยู่ติดต่อลูกค้า, ข้อซักถาม, คำกล่าวอ้าง, ข้อร้องเรียน, หรือ ข้อขัดแย้ง อัตลักษณ์, การติดต่อ, การตลาดและการสื่อสาร (a) เพื่อทำสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายกับท่าน หรือ เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ท่านร้องขอก่อนที่จะทำสัญญากับท่าน (b) มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย (c) มีความจำเป็นต่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่เราบันทึกไว้ให้เป็นปัจจุบัน, เพื่อศึกษาว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราอย่างไร, เพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา, และ เพื่อใช้ในยุทธศาสตร์ทางการตลาดของเรา)
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมในการจับสลากชิงรางวัล, การแข่งขัน, หรือ เพื่อให้ท่านทำแบบสำรวจได้เสร็จสมบูรณ์ อัตลักษณ์, การติดต่, การใช้งาน, การตลาดและการสื่อสาร (a) เพื่อทำสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายกับท่าน หรือ เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ท่านร้องขอก่อนที่จะทำสัญญากับท่าน (b) มีความจำเป็นต่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อศึกษาว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราอย่างไร, เพื่อพัฒนาสินค้า/บริการ, และ เพื่อขยายธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้น)
เพื่อบริหารจัดการและปกป้องธุรกิจของเราและเว็บไซต์นี้ (รวมถึง การแก้ปัญหา, การวิเคราะห์ข้อมูล, การทดสอบ, การดูแลรักษาระบบ, การสนับสนุน, การรายงาน, และการดูแล แม่ข่าย (hosting)ที่เก็บข้อมูลไว้ อัตลักษณ์, การติดต่อ, เรื่องทางเทคนิค (a) มีความจำเป็นต่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อดำเนินธุรกิจของเรา, เพื่อจัดหาการบริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เพื่อป้องกันการหลอกลวง, และเพื่อใช้ในบริบทของการจัดองค์กรใหม่หรือการดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่ม) (b) มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
เพื่อใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์/บริการของเรา, การตลาด, ความสัมพันธ์กับและประสบการณ์ของลูกค้าในการติดต่อเรา, และการประเมินแนวโน้มต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ เรื่องทางเทคนิค, การใช้งาน มีความจำเป็นต่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (เพื่อกำหนดประเภทของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา, เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเรามีความเป็นปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้ใช้, เพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา, และ เพื่อใช้ในยุทธศาสตร์ทางการตลาดของเรา)

โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับหลักกฎหมายเฉพาะที่เราใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อมีหลักกฎหมายมากกว่า 1 ข้อได้ถูกเรียบเรียงไว้ในตาราง

การเสนอในเชิงการส่งเสริมการขายจากเรา

เราอาจจะใช้ข้อมูลอัตลักษณ์, ข้อมูลสำหรับการติดต่อ, ข้อมูลทางเทคนิค, และข้อมูลการใช้งานของท่านเพื่อสร้างมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าท่านอาจจะต้องการหรือจำเป็นต้องใช้, หรือสิ่งที่ท่านอาจจะสนใจ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดหรือข้อเสนอใดที่อาจจะตรงตามความต้องการของท่าน (ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าการตลาด) ท่านจะได้รับการสื่อสารทางการตลาดจากเราถ้าหากว่าท่านได้ร้องขอข้อมูลข่าวสารจากเรา หรือท่านได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านแก่เราเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการตลาดในตอนที่ท่านได้เข้าร่วมในการแข่งขัน, ได้ลงทะเบียนสำหรับการส่งเสริมการขาย, หรือ ได้ให้รายละเอียดสำหรับการติดต่อแก่เราในระหว่างการจัดงานหนึ่ง ๆ และท่านไม่ได้แจ้งความจำนงที่จะไม่ขอรับการติดต่อทางการตลาดในแต่ละกรณีนั้น ๆ

การตลาดของบุคคลภายนอก

เราจะขอให้ท่านแสดงความยินยอมที่จะเข้าร่วมก่อนที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่บุคคลภายนอกรายใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การแจ้งความจำนงไม่เข้าร่วม

ท่านสามารถขอให้เราหรือบุคคลภายนอกหยุดส่งข้อความทางการตลาดให้แก่ท่านได้ทุกเมื่อด้วยการติดต่อเราเมื่อใดก็ได้ ที่ unsubscribe@quornfoods.com. ที่ซึ่งท่านจะขอไม่รับข้อความทางการตลาดเหล่านี้ ซึ่งจะไม่มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เรามาอันเป็นผลจากการมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์/บริการของเรา หรือจากการติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ

คุกกี้

คุกกี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บไว้ใน หน่วยขับจานบันทึก หรือ ฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์และจัดหาบริการที่ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น คุกกี้ทำให้เราสามารถ:

 • คาดประมาณขนาดของฐานผู้ใช้และรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ และสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของท่าน ซึ่งนั่นก็ทำให้เราสามารถปรับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมตามความสนใจเฉพาะบุคคลของท่านได้
 • สามารถเร่งความเร็วในการค้นหาข้อมูลของท่าน และสามารถจดจำอุปกรณ์การใช้งานของท่านได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา

ท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางอย่างได้ หรือตั้งค่าให้เตือนท่านเมื่อเว็บไซต์ต่าง ๆ พยายามจะสร้างหรือเข้าถึงคุกกี้ในเครื่องท่าน หากท่านปิดการใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดระลึกว่าบางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ หรืออาจจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ หากว่าท่านไม่ได้ตั้งค่าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ ระบบของเราจะปล่อยคุกกี้ออกมาเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าเราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วเห็นว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเหตุผลอื่น และเหตุผลนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิม หากท่านต้องการได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับว่า การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมอย่างไร โปรดติดต่อเรา

โปรดระลึกว่า เราอาจจะประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ท่านไม่รู้หรือไม่ได้ให้คำยินยอม หากสอดคล้องตามกฎต่าง ๆ ข้างต้น และเมื่อนี่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งนี่รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลอกลวง

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังปรากฏในตารางที่อยู่ในย่อหน้าที่ 4 ข้างบน

 • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท Quorn Foods ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วม หรือผู้ประมวลผลข้อมูลร่วม;
 • ผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้จัดการบริการสำหรับลูกค้า, บริการด้านการตลาด, และ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบ;
 • ที่ปรึกษาเชิงวิชาชีพ ซึ่งรวมถึง ทนาย, นายธนาคาร, ผู้ตรวจสอบ, และ บริษัทประกันภัย ผู้ซึ่งจัดหาการบริการในเรื่องของ การธนาคาร, กฎหมาย, การประกันภัย, และ บริการทางบัญชีต่าง ๆ;
 • สำนักงานสรรพากรและศุลกากรแห่งประเทศอังกฤษ (HMRC), ผู้มีอำนาจควบคุม, และผู้มีอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งกำหนดให้ต้องรายงานกิจกรรมการประมวลผลในบางสถานการณ์;
 • บุคคลภายนอกซึ่งเราอาจเลือกที่จะขาย, ส่งต่อ, หรือ ผนวกรวมบางส่วนของธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราเข้ากับเขา หรืออีกทางเลือกหนึ่ง เราอาจจะพยายามแสวงหาธุรกิจอื่นหรือควบรวมกับธุรกิจเหล่านั้น หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา เจ้าของใหม่สามารถจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในรูปแบบเดียวกันกับที่ได้แจ้งไว้ในประกาศนี้

เรากำหนดให้บุคคลภายนอกทุกรายต้องเคารพต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และปฏิบัติกับข้อมูลนี้อย่างสอดคล้องตามกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการของเราที่เป็นบุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง และอนุญาตให้พวกเขาทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ได้ระบุไว้และเป็นไปตามคำแนะนำของเราเท่านั้น

6. ประเทศที่เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปถึง และเหตุผลในการส่ง

เนื่องจาก Quorn Foods ดำเนินการอยู่ทั่ว โลก ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งไปยังประเทศอื่น ข้อความในส่วนนี้อธิบายถึงว่า กรณีเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเราทำการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านอย่างไร หากว่าท่านติดต่อเรามาจากประเทศที่อยู่นอกประเทศอังกฤษ เมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เรามา นั่นจะเป็นการให้ข้อมูลมาที่ Quorn Foods ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เราตั้งอยู่ จากนั้น เพื่อที่จะตอบไปยังที่อยู่ติดต่อ, ข้อซักถามและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านให้เรามาอาจจะถูกส่งต่อไปยัง, ถูกประมวลผลใน, และถูกแบ่งปันกับบริษัทในกลุ่มของเราหรือผู้จัดจำหน่าย, ตัวแทน, หรือผู้ร่วมบริการที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ ซึ่งช่วยเราในการจัดส่งบริการต่าง ๆ ของเรา และช่วยดูแลและตอบข้อซักถามของท่าน ในบางสถานการณ์ นี่จะทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ไปยังประเทศที่บริษัทในกลุ่ม, ผู้จัดจำหน่าย, ตัวแทน, หรือผู้ร่วมบริการที่จะดูแลตอบข้อซักถามของท่านตั้งอยู่ ในการนี้ ประเทศอื่น ๆ เหล่านี้อาจจะไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุมหรือปกป้องอย่างเข้มงวดเท่ากับกฎหมายในประเทศอังกฤษ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเป็นลูกค้าอยู่ใน (หรือส่งแบบฟอร์มซักถามของท่านมาจาก) ประเทศฟิลิปปินส์ เราก็จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับสำนักงานของเราในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถช่วยเราดูแลและตอบข้อซักถามของท่านได้ หากว่าท่านติดต่อเราจากภายในประเทศอังกฤษหรือประเทศใดประเทศหนึ่งที่อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกส่งต่อออกไปภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เมื่อใดก็ตามที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการปกป้องในระดับที่ใกล้เคียงกัน ด้วยการกำหนดให้บริษัทในกลุ่มและบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลของท่านเหล่านั้นได้ให้การปกป้องคุ้มครองข้อมูลอย่างเพียงพอ เราดำเนินการนี้ผ่านทางการใช้ข้อสัญญาเรื่องมาตรฐานการปกป้องข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป (ซึ่งรู้จักกันในชื่อ ข้อสัญญาต้นแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ คณะกรรมาธิการยุโรป: สัญญาต้นแบบสำหรับการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม.

หากท่านประสงค์จะทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ ท่านสามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายปกป้องข้อมูลของเราได้ที่ customer.services@quornfoods.com.

7. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้วางมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหาย
โดยอุบัติเหตุ, ไม่ให้ถูกใช้หรือเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่,และไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย นอกจากนั้น เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพวกลูกจ้าง, ตัวแทน, ผู้รับจ้าง, และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่จะต้องรู้ข้อมูลนั้น พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และพวกเขามีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูล

เราได้ใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับพฤติกรรมการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัยใด ๆ และจะแจ้งให้ท่านตลอดจนผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดที่เรามีความจำเป็นทางกฎหมายให้ต้องทำเช่นนั้น

8. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้ได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมเท่านั้น ซึ่งนี่รวมถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับในเชิงกฎหมาย, เชิงบัญชี, หรือ เชิงการรายงาน

เพื่อกำหนดหาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราได้คำนึงถึงปริมาณ, ธรรมชาติ, และ ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับอันตรายจากการถูกใช้โดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือจากการถูกเปิดเผย, วัตถุประสงค์ที่เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับว่าเราสามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วยวิธีการอื่นได้หรือไม่, และ ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในด้านต่าง ๆ มีระบุอยู่ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา ซึ่งท่านสามารถร้องขอได้ด้วยการติดต่อเรา

เป็นเรื่องสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านจะต้องมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งเราให้ทราบหากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ท่านมีความสัมพันธ์กับเรา

9. สิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน

ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิ์ต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งนี่รวมถึง:

 • สิทธิ์ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิ์ร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง
 • สิทธิ์ร้องขอการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิ์ร้องขอให้มีการจำกัดในเรื่องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิ์ร้องขอให้มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิ์ในการถอนคำยินยอม

ท่านสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ของท่าน ได้ที่: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใดๆเหล่านี้โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ customer.services@quornfoods.com.

ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิ์อื่นใด) แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจจะคิดค่าธรรมเนียมในราคาที่สมเหตุสมผลถ้าหากว่าคำร้องขอของท่านเป็นที่ชัดเจนว่า ไร้มูลความจริง, ซ้ำซ้อน, หรือ เกินความจำเป็น หรืออีกทางเลือกหนึ่ง เราก็อาจจะปฏิเสธที่จะทำตามคำร้องขอของท่านในสถานการณ์เหล่านี้

เราอาจจะจำเป็นต้องขอหลักฐานยืนยันอัตลักษณ์บุคคล เนื่องจากนี่เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ใดที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลนั้น