แถลงการณ์จาก Quorn เรื่องการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่

เราคือบริษัทผลิตอาหารระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากมัยคอโปรตีน (Mycoprotein™) แหล่งโปรตีนจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ เรามีซัพพลายเออร์ผู้ผลิตอาหารอยู่ทั่วโลก และตระหนักดีว่าปัญหาการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่นั้นเป็นปัญหาที่ซับซ้อนของซัพพลายเชน เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานของเราเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่จากภายในบริษัทและซัพพลายเชนของเรา เรายึดมั่นในภาระความรับผิดชอบของเราและของซัพพลายเชนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2015

ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

หนึ่งในกระบวนการตรวจสอบทางธุรกิจของเรา นั่นคือ การตรวจสอบซัพพลายเชนของเราเป็นการภายในเพื่อประเมินความเสี่ยงของปัญหาด้านการค้ามนุษย์และแรงงานทาส และเรายังได้ทำการตรวจสอบซัพพลายเชนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินกิจการในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงด้านความปลอดภัย การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก รวมถึงด้านอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกิจกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานทาสหรือการค้ามนุษย์

ทรัพยากรบุคคล

หลักสำคัญของบุคลากรที่ทำงานภายในบริษัทก็คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีเพื่อขับเคลื่อนบริษัทสู่ความสำเร็จ

เรามีการปรับปรุงนโยบายอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ในระเบียบปฏิบัติ นอกจากนั้น พนักงานของเรายังมีช่องทางในการแจ้งความกังวลเกี่ยวกับปัญหาแรงงานทาส และ/หรือการค้ามนุษย์ภายในองค์กร หรือซัพพลายเชนของเราโดยการกำหนดนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblowing Policy) ขึ้น

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการบังคับใช้นโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมแหล่งความรู้ที่เหมาะสม (การฝึกอบรม ฯลฯ) และจัดงบประมาณสำหรับดูแลปัญหาเรื่องแรงงานทาส และการค้ามนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ภายในองค์กรและซัพพลายเชนของเรา

ทั้งนี้ เราจะทำการทบทวน ปรับปรุง และเผยแพร่แถลงการณ์นี้เป็นประจำทุกปี

Kevin Brennan CEO Quorn Foods Ltd มีนาคม 2016