Skip to main content

แพ้อาหาร

ฉันจะแพ้ผลิตภัณฑ์อาหารของ Quorn หรือไม่?

Quorn® ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคมายาวนานกว่า 30 ปี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Quornไปเกือบ 3 พันล้านจาน

อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทราบก็คือ ผลิตภัณฑ์อาหารจาก Quorn มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ เช่น ไข่ไก่ นม และกลูเตน โดยเราระบุไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ภายใต้รายการส่วนผสม และในส่วนของคำแนะนำเรื่องอาการแพ้

ทั้งนี้ ในบางกรณีที่พบได้น้อยมากที่ผู้บริโภคมีอาการแพ้อาหารที่มีส่วนผสมของมัยคอโปรตีน ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ประเภทฟังกัส / ตระกูลรา (ฟูซาเรียม วีเนนาตัม) โดยมัยคอโปรตีน (mycoprotein) มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง ซึ่งนั่นอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้บริโภคบางคนได้

องค์กรมาตรฐานอาหารระบุว่า “ผลการศึกษาวิจัยประเมินการณ์ว่ามีผู้บริโภค 1 ใน 100,000 ถึง 200,000 คนที่จะมีปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์” (ผลิตภัณฑ์ Quorn)

อาหารที่ให้โปรตีนทุกชนิดอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านในผู้บริโภคบางคนได้ ตัวอย่างเช่น จะมีผู้บริโภค 1 ใน 200 คนที่แพ้ถั่วเหลือง