Skip to main content

Contact

ติดต่อสื่อสาร

คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ทางช่องทางสังคมโดยการส่งอีเมลหรือเขียนถึงฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่พร้อมที่จะตอบทุกคำถามของคุณ

+66 (0) 38 468 600

วันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8:30 - 17:00 น.

บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/350 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

มีคำถาม?

การใช้ข้อมูลส่วนของบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาในตอนที่ท่านทำการติดต่อเราจะถูกนำมาใช้เพื่อตอบข้อซักถามของท่าน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น และจะไม่ให้ข้อมูลนั้นถูกแบ่งปันไปให้กับผู้อื่นใด ยกเว้นก็แต่บริษัทบริษัทในกลุ่มของเรา, ผู้ให้บริการ, และ ผู้แทนจำหน่ายในท้องถิ่น (หากมีความเกี่ยวข้อง) ท่านสามารถดูคำชี้แจงเพิ่มเติมได้ในส่วน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. ของเรา ทั้งนี้ ท่านสามารถบอกเราได้ทุกเมื่อว่าท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยการติดต่อเรามาทางอีเมลที่ unsubscribe@quornfoods.com (หากแต่ว่า เราจะไม่สามารถตอบข้อซักถามของท่านได้) ในที่นี้ คำว่า “เรา” และ “ของเรา” หมายถึงบริษัท Marlow Foods Limited จำกัด ซึ่งทำธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า Quorn Foods.